رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه: توان نظامی ایران به سطح غیرقابل شکست رسیده است

فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه: توان نظامی ایران به سطح غیرقابل شکست رسیده است نیویورک‌تایمز به نقل از ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام ارتش آمریکا نوشت: بازدارندگی تسلیحات نظامی متعارف ایران به حد “غیرقابل شکست” رسیده است.

فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه: توان نظامی ایران به سطح غیرقابل شکست رسیده است

نیویورک‌تایمز به نقل از ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام ارتش آمریکا نوشت: بازدارندگی تسلیحات نظامی متعارف ایران به حد “غیرقابل شکست” رسیده است.