رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفاع صریح روزنامه دولت از نقش روسیه در مذاکرات برجام

دفاع صریح روزنامه دولت از نقش روسیه در مذاکرات برجام روزنامه ایران نوشت: تیم مذاکره‌کننده ایران با استفاده هوشمندانه از چالش‌ها و رویارویی‌های چین و روسیه با کشورهای اروپایی و امریکا وزن‌کشی مذاکرات را به نفع ایران تغییر داده است. البته همسویی این دو کشور و ایران صرفاً بر این مبنا نیست بلکه از سالیان […]

دفاع صریح روزنامه دولت از نقش روسیه در مذاکرات برجام

روزنامه ایران نوشت:

تیم مذاکره‌کننده ایران با استفاده هوشمندانه از چالش‌ها و رویارویی‌های چین و روسیه با کشورهای اروپایی و امریکا وزن‌کشی مذاکرات را به نفع ایران تغییر داده است.

البته همسویی این دو کشور و ایران صرفاً بر این مبنا نیست بلکه از سالیان قبل ایران و این دو کشور همکاری‌های جامع و راهبردی با یکدیگر داشته‌اند و در مباحث گوناگون آن را نشان داده‌اند.

اکنون دولت سیزدهم بخوبی توانسته است مسیر اشتباه گذشته را تا حد قابل توجهی اصلاح کند و از ظرفیت منافع مشترک ایران و کشورهای شرقی در تقابل با چالش‌ها و رویارویی‌های غرب با قدرت‌های آسیایی استفاده کند.

بسیاری از تحلیلگران نزدیک به دولت سابق و رسانه‌های وابسته به دشمن به روایت‌سازی وارونه از وضعیت کنونی دست زده‌اند.