رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدنسازی بانوان در کل کشور ممنوع شد!

بدنسازی بانوان در کل کشور ممنوع شد! روز گذشته طی نامه‌ای ازسوی وزارت ورزش به ادارات کل استان‌های کشور مقرر شد هرگونه فعالیت بانوان نظیر برگزاری دوره مربیگری و داوری، اردو تدارکاتی و مسابقات در رشته‌های زیر نظر فدراسیون بدنسازی بدلیل نداشتن مجوز کتبی تا اطلاع ثانوی غیرقانونی است /ایلنا

بدنسازی بانوان در کل کشور ممنوع شد!

روز گذشته طی نامه‌ای ازسوی وزارت ورزش به ادارات کل استان‌های کشور مقرر شد هرگونه فعالیت بانوان نظیر برگزاری دوره مربیگری و داوری، اردو تدارکاتی و مسابقات در رشته‌های زیر نظر فدراسیون بدنسازی بدلیل نداشتن مجوز کتبی تا اطلاع ثانوی غیرقانونی است /ایلنا