رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محکومیت ۶۲ میلیون تومانی پرسپولیس در پرونده شکایت مدیرعامل جنجالی

محکومیت ۶۲ میلیون تومانی پرسپولیس در پرونده شکایت مدیرعامل جنجالی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال جدیدترین آرا خود را اعلام کرد و براساس آن، باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت مدیرعامل اسبق این باشگاه، به پرداخت ۶۲ میلیون تومان محکوم شد.

محکومیت ۶۲ میلیون تومانی پرسپولیس در پرونده شکایت مدیرعامل جنجالی

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال جدیدترین آرا خود را اعلام کرد و براساس آن، باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت مدیرعامل اسبق این باشگاه، به پرداخت ۶۲ میلیون تومان محکوم شد.