رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بربوک: مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است

بربوک: مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است “آنالنا بربوک” وزیر امور خارجه آلمان در نشست خبری مشترکی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است.

بربوک: مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است

“آنالنا بربوک” وزیر امور خارجه آلمان در نشست خبری مشترکی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت مذاکرات با ایران وارد مرحله حساسی شده است.