رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار دهدز بر اثر اصابت گلوله جان باخت

شهردار دهدز بر اثر اصابت گلوله جان باخت در پی درگیری مسلحانه در خیابان محمدرسول الله شهرستان ایذه، شهردار دهدز مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان ساعتی پیش جان باخت.

شهردار دهدز بر اثر اصابت گلوله جان باخت

در پی درگیری مسلحانه در خیابان محمدرسول الله شهرستان ایذه، شهردار دهدز مورد اصابت گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان ساعتی پیش جان باخت.