رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده هواپیمای اوکراینی

تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده هواپیمای اوکراینی؛ محسنی اژه ای: امیدواریم با یک رسیدگی دقیق، عادلانه، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.

تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده هواپیمای اوکراینی؛

محسنی اژه ای: امیدواریم با یک رسیدگی دقیق، عادلانه، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.