رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن رضایی با رئیس جمهور کوبا دیدار کرد

محسن رضایی با رئیس جمهور کوبا دیدار کرد معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به کوبا و در دیدار با رئیس جمهور کوبا گفت: باید با توسعه همکاری‌ها، تحریم و فشار دشمنان را خنثی و توطئه آنان علیه ملت‌های مقاوم را بی‌اثر کنیم.

محسن رضایی با رئیس جمهور کوبا دیدار کرد

معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به کوبا و در دیدار با رئیس جمهور کوبا گفت: باید با توسعه همکاری‌ها، تحریم و فشار دشمنان را خنثی و توطئه آنان علیه ملت‌های مقاوم را بی‌اثر کنیم.