رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک باقری با طرف‌های اروپایی در وین

ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک باقری با طرف‌های اروپایی در وین مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین امروز (جمعه) با دیدار علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام آغاز و با برگزاری جلسات با نمایندگان سه کشور اروپایی پیگیری خواهد شد.

ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک باقری با طرف‌های اروپایی در وین

مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین امروز (جمعه) با دیدار علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام آغاز و با برگزاری جلسات با نمایندگان سه کشور اروپایی پیگیری خواهد شد.