رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: با ایران علنی مذاکره نمی‌کنیم

آمریکا: با ایران علنی مذاکره نمی‌کنیم یک مقام وزارت خارجه آمریکا: ما با ایران به صورت علنی مذاکره نمی‌کنیم آماده‌ایم تصمیم‌های سخت بگیریم تا اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران مشمول محدودیت‌های مندرج در توافق قبل می‌شود.

آمریکا: با ایران علنی مذاکره نمی‌کنیم

یک مقام وزارت خارجه آمریکا: ما با ایران به صورت علنی مذاکره نمی‌کنیم

آماده‌ایم تصمیم‌های سخت بگیریم تا اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران مشمول محدودیت‌های مندرج در توافق قبل می‌شود.