رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات گران کردن اینترنت را اصلاح تعرفه نام‌گذاری کرد!

وزیر ارتباطات گران کردن اینترنت را اصلاح تعرفه نام‌گذاری کرد! وزیر ارتباطات: برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا مدل‌های مختلف را برای بازنگری تعرفه‌ها ترسیم کنند. بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق […]

وزیر ارتباطات گران کردن اینترنت را اصلاح تعرفه نام‌گذاری کرد!

وزیر ارتباطات:

برای اصلاح تعرفه‌های حوزه فناوری کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا مدل‌های مختلف را برای بازنگری تعرفه‌ها ترسیم کنند.

بخشی از کندی که گاهی اوقات در سرعت اینترنت وجود دارد، به این دلیل است که متناسب با نیاز این بخش منابعی به آن تزریق نشده است. این منبع را یا دولت باید تزریق کند یا باید بر منابعی که از طریق مردم تهیه می‌شود، تکیه کنیم.

هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم./ایرنا