رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: کت و شلوار لباس غیراسلامی است و دانش‌آموزان باید با «پیراهن و تنبان»‏ به مدرسه بیایند!

طالبان: کت و شلوار لباس غیراسلامی است و دانش‌آموزان باید با «پیراهن و تنبان»‏ به مدرسه بیایند! همزمان با ممنوع شدن تحصیل دختران دبیرستانی توسط حکومت اسلامی طالبان، مولوی حفیظ‌الله محفوظ، رییس معارف ولایت غور اعلام کرد: پیراهن و کت و شلوار لباس غیراسلامی است و مختص غربی‌هاست! پس از این دانش‌آموزان پسر باید با […]

طالبان: کت و شلوار لباس غیراسلامی است و دانش‌آموزان باید با «پیراهن و تنبان»‏ به مدرسه بیایند!

همزمان با ممنوع شدن تحصیل دختران دبیرستانی توسط حکومت اسلامی طالبان، مولوی حفیظ‌الله محفوظ، رییس معارف ولایت غور اعلام کرد: پیراهن و کت و شلوار لباس غیراسلامی است و مختص غربی‌هاست! پس از این دانش‌آموزان پسر باید با لباس ملی پشتون‌ها «پیراهن و تنبان» به مدرسه بروند!