رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز مذاکرات هسته ای در سال جدید

آغاز مذاکرات هسته ای در سال جدید میخابل اولیانف، نماینده ارشد روسیه در مذاکرات هسته ای وین: امروز با سرپرست نماینده دائم ایران در وین، آقای رضا قائبی دیدار و در مورد موضوعات برجام گفتگو کردیم

آغاز مذاکرات هسته ای در سال جدید

میخابل اولیانف، نماینده ارشد روسیه در مذاکرات هسته ای وین: امروز با سرپرست نماینده دائم ایران در وین، آقای رضا قائبی دیدار و در مورد موضوعات برجام گفتگو کردیم