رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگبندی جدید کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

رنگبندی جدید کرونایی شهرهای کشور اعلام شد بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۲۹ به ۲۴ شهر کاهش یافت. همچنین حدود ۸۰ درصداز شهرهای کشور، وضعیت زرد و آبی، دارند. قرمز: ۲۴ شهر نارنجی: ۶۸ شهر زرد: ۳۰۶ شهر آبی: ۵۰ شهر  

رنگبندی جدید کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۲۹ به ۲۴ شهر کاهش یافت. همچنین حدود ۸۰ درصداز شهرهای کشور، وضعیت زرد و آبی، دارند.

قرمز: ۲۴ شهر
نارنجی: ۶۸ شهر
زرد: ۳۰۶ شهر
آبی: ۵۰ شهر