رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سی و چهارمین روز حمله به اوکراین؛

سی و چهارمین روز حمله به اوکراین؛ خسارت بیش از ۵۰۰ میلیارد یورویی به اوکراین از زمان حمله روسیه به اوکراین تاکنون، ۵۴۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار معادل (۵۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو) به اين کشور خسارت اقتصادی تحمیل شده است.

سی و چهارمین روز حمله به اوکراین؛

خسارت بیش از ۵۰۰ میلیارد یورویی به اوکراین

از زمان حمله روسیه به اوکراین تاکنون، ۵۴۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار معادل (۵۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو) به اين کشور خسارت اقتصادی تحمیل شده است.