رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: در مذاکره با کی‌یف گشایشی رخ نداد

مسکو: در مذاکره با کی‌یف گشایشی رخ نداد سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت، هیچ تحول امیدبخش یا گشایشی در مذاکرات مسکو و کی‌یف مشاهده نشده است.

مسکو: در مذاکره با کی‌یف گشایشی رخ نداد

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت، هیچ تحول امیدبخش یا گشایشی در مذاکرات مسکو و کی‌یف مشاهده نشده است.