رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پکن: به تجارت عادی با روسیه ادامه می‌دهیم

پکن: به تجارت عادی با روسیه ادامه می‌دهیم مدیرکل امور اروپا در وزارت خارجه چین پس از هشدار اتحادیه اروپا به پکن درباره دور زدن تحریم‌های روسیه، گفت چین با انجام تجارت عادی با روسیه به اقتصاد جهانی کمک می‌کند. «وانگ لوتونگ» گفت: چین طرف مرتبطی در بحران اوکراین نیست. فکر نمی‌کنیم تجارت عادی ما […]

پکن: به تجارت عادی با روسیه ادامه می‌دهیم

مدیرکل امور اروپا در وزارت خارجه چین پس از هشدار اتحادیه اروپا به پکن درباره دور زدن تحریم‌های روسیه، گفت چین با انجام تجارت عادی با روسیه به اقتصاد جهانی کمک می‌کند.

«وانگ لوتونگ» گفت: چین طرف مرتبطی در بحران اوکراین نیست. فکر نمی‌کنیم تجارت عادی ما با کشور دیگری باید تحت تأثیر آن قرار گیرد. مسائلی مانند اوکراین و ایران نقطه همکاری پکن با اتحادیه اروپاست نه اصطکاک.