رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزی که یارانه ها واریز می‌شود چند روزی در شهر آمار دزدی کم می‌شود

منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس: روزی که یارانه ها واریز می‌شود چند روزی در شهر آمار دزدی کم می‌شود! /نصرنیوز

منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس: روزی که یارانه ها واریز می‌شود چند روزی در شهر آمار دزدی کم می‌شود! /نصرنیوز