رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان لغو شد

انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان لغو شد رئیس قوه قضائیه پاکستان با صدور رای نهایی درخصوص جدال حزب حاکم و اپوزیسیون بر سر انحلال پارلمان و رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر، حکم ریاست پارلمان در مردود دانستن طرح عدم اعتماد را باطل و طی آن انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان نیز […]

انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان لغو شد

رئیس قوه قضائیه پاکستان با صدور رای نهایی درخصوص جدال حزب حاکم و اپوزیسیون بر سر انحلال پارلمان و رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر، حکم ریاست پارلمان در مردود دانستن طرح عدم اعتماد را باطل و طی آن انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان نیز لغو شد.