رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک‌ها با انتشار لیست ناقص بدهکاران بانکی ۹۰ درصد مطالبه شفافیت را دور زدند

بانک‌ها با انتشار لیست ناقص بدهکاران بانکی ۹۰ درصد مطالبه شفافیت را دور زدند انتشار ناقص لیست بدهکاران بانکی در روزهای اخیر نشان داد که دولت و وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مجلس راه دشواری را پیش روی خود خواهند داشت که به نظر می‌رسد باید دولت و مجلس از همه ابزارهای قانونی […]

بانک‌ها با انتشار لیست ناقص بدهکاران بانکی ۹۰ درصد مطالبه شفافیت را دور زدند

انتشار ناقص لیست بدهکاران بانکی در روزهای اخیر نشان داد که دولت و وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مجلس راه دشواری را پیش روی خود خواهند داشت که به نظر می‌رسد باید دولت و مجلس از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند.

دو بانک مسکن و ملی تنها به انتشار نام اشخاص اکتفا کرده و به خود زحمت نداده‌اند اطلاعات مفصل‌تر و مهم‌تری منتشر کنند، پست‌بانک اصل وام و مانده آن را منتشر کرده اما نه خبری از تضامین دریافتی است، نه سال دریافت تسهیلات و… آمده است.

در بانک کشاورزی نیز صرفا ارقام بالاتر از ١٠٠ میلیارد تومان قید شده و از تضامین، اصل وام، زمان دریافت و… نیست.

می‌توان گفت با مختصاتی که احسان خاندوزی برای شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها از آنها مطالبه داشت، ٩٠ درصد مطالبات وزیر اقتصاد محقق نشده است./فرهیختگان


جدیدترین خبرها