رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارات ضد ایرانی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

اظهارات ضد ایرانی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واهی و خصمانه واشنگتن علیه ایران گفت: باوجود اختلاف‌نظرهایی درخصوص ایران اما ما برای مقابله با تهدیدات و اقدامات تحریک‌آمیز متحد هستیم.

اظهارات ضد ایرانی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واهی و خصمانه واشنگتن علیه ایران گفت: باوجود اختلاف‌نظرهایی درخصوص ایران اما ما برای مقابله با تهدیدات و اقدامات تحریک‌آمیز متحد هستیم.