رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو، ورود جانسون و دیگر مقام‌های ارشد انگلیسی را منع کرد

مسکو، ورود جانسون و دیگر مقام‌های ارشد انگلیسی را منع کرد وزارت امور خارجه روسیه امروز (شنبه) اعلام کرد، مسکو علیه افرادی چون نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و سایر مقام‌های ارشد انگلیسی ممنوعیت وضع کرده و از ورود آنها به روسیه ممانعت به عمل آورده است.

مسکو، ورود جانسون و دیگر مقام‌های ارشد انگلیسی را منع کرد

وزارت امور خارجه روسیه امروز (شنبه) اعلام کرد، مسکو علیه افرادی چون نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و سایر مقام‌های ارشد انگلیسی ممنوعیت وضع کرده و از ورود آنها به روسیه ممانعت به عمل آورده است.