رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهم ۶۰ درصدی چک‌های جدید از چک‌های وصولی در اسفند ماه ۱۴۰۰

سهم ۶۰ درصدی چک‌های جدید از چک‌های وصولی در اسفند ماه ۱۴۰۰ سخنگوی اجرای قانون جدید چک: در اسفندماه سال گذشته سهم چک‌های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسید، همچنین در دوره مذکور نسبت چک‌های برگشتی جدید به چک‌های مبادله‌ای جدید، ۶.۷ درصد و همین نسبت برای چک‌های قدیمی ۱۰ درصد […]

سهم ۶۰ درصدی چک‌های جدید از چک‌های وصولی در اسفند ماه ۱۴۰۰

سخنگوی اجرای قانون جدید چک:

در اسفندماه سال گذشته سهم چک‌های جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسید، همچنین در دوره مذکور نسبت چک‌های برگشتی جدید به چک‌های مبادله‌ای جدید، ۶.۷ درصد و همین نسبت برای چک‌های قدیمی ۱۰ درصد بوده است.