رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرملین: روسیه در برابر غرب مقاومت خواهد کرد

کرملین: روسیه در برابر غرب مقاومت خواهد کرد سخنگوی کاخ کرملین روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که اطمینان دارد روسیه در تقابل کنونی در برابر غرب مقاومت خواهد کرد.

کرملین: روسیه در برابر غرب مقاومت خواهد کرد

سخنگوی کاخ کرملین روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که اطمینان دارد روسیه در تقابل کنونی در برابر غرب مقاومت خواهد کرد.