رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیرکل خانه کارگر: صبر جامعه کارگری مورد آزمایش قرار نگیرد

دبیرکل خانه کارگر: صبر جامعه کارگری مورد آزمایش قرار نگیرد علیرضا محجوب: اگر تصمیمی می‌خواهند بگیرند، برای افزودن به مزد تلاش کنند. صریح عرض می‌کنم اگر تصمیمی برای کاهش حداقل دستمزد مصوب گرفته شود، از هیچ یک از ابزارها و توانایی‌های کارگران و تشکلات جهت احقاق حق فروگذار نخواهیم کرد. برادرانه توصیه می‌کنم صبر جامعه […]

دبیرکل خانه کارگر: صبر جامعه کارگری مورد آزمایش قرار نگیرد

علیرضا محجوب:

اگر تصمیمی می‌خواهند بگیرند، برای افزودن به مزد تلاش کنند.

صریح عرض می‌کنم اگر تصمیمی برای کاهش حداقل دستمزد مصوب گرفته شود، از هیچ یک از ابزارها و توانایی‌های کارگران و تشکلات جهت احقاق حق فروگذار نخواهیم کرد.

برادرانه توصیه می‌کنم صبر جامعه کارگری در این خصوص مورد آزمایش قرار نگیرد./ایلنا