رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله رئیس‌جمهور سابق به رئیسی؛ احمدی‌نژاد: در حال عقبگرد هستیم!

حمله رئیس‌جمهور سابق به رئیسی؛ احمدی‌نژاد: در حال عقبگرد هستیم! محمود احمدی‌نژاد به صف منتقدان دولت رئیسی پیوست و این دولت را متهم کرد که کشور را به عقب می‌راند. محمود احمدی نژاد گفته احساس عمومی این است که در حال درجا زدن یا عقب گرد هستیم، فرصت ها استفاده نمی شود و به تهدید […]

حمله رئیس‌جمهور سابق به رئیسی؛ احمدی‌نژاد: در حال عقبگرد هستیم!

محمود احمدی‌نژاد به صف منتقدان دولت رئیسی پیوست و این دولت را متهم کرد که کشور را به عقب می‌راند. محمود احمدی نژاد گفته احساس عمومی این است که در حال درجا زدن یا عقب گرد هستیم، فرصت ها استفاده نمی شود و به تهدید تبدیل می گردد، سرمایه های کشور نه تنها مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه با اتلاف بخش مهمی از آن مواجهیم و این به معنای آن است که وضع ما رو به بهبود نیست و کشورمان خوب اداره نمی شود.