رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اصلاح کرد

مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اصلاح کرد بر اساس این مصوبه، قانون تغییر ساعت رسمی کشور باید لغو شود تا از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساعت رسمی تغییر نکند. این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد تا عملیاتی شود.

مجلس طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اصلاح کرد

بر اساس این مصوبه، قانون تغییر ساعت رسمی کشور باید لغو شود تا از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساعت رسمی تغییر نکند.

این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد تا عملیاتی شود.