رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاظمی‌پور: تصمیم ورود زنان به ورزشگاه‌ها متاثر از فشارهای AFC نبود

کاظمی‌پور: تصمیم ورود زنان به ورزشگاه‌ها متاثر از فشارهای AFC نبود معاون وزیر ورزش با تاکید بر اینکه که فشارهای AFC هیچ‌گاه اهرمی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها نبود، گفت: در توسعه ورزش زنان و در گام نخست فعالیت‌ها به دنبال برقراری عدالت جنسیتی و سپس رسیدن به برابری جنسیتی در ورزش هستیم.

کاظمی‌پور: تصمیم ورود زنان به ورزشگاه‌ها متاثر از فشارهای AFC نبود

معاون وزیر ورزش با تاکید بر اینکه که فشارهای AFC هیچ‌گاه اهرمی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها نبود، گفت: در توسعه ورزش زنان و در گام نخست فعالیت‌ها به دنبال برقراری عدالت جنسیتی و سپس رسیدن به برابری جنسیتی در ورزش هستیم.