رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد: قیمت نان افزایش نمی‌یابد

وزیر اقتصاد: قیمت نان افزایش نمی‌یابد و یارانه به ازای فروش نان به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد: قیمت نان افزایش نمی‌یابد و یارانه به ازای فروش نان به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.