رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نصب بنر و جریمه سنگین برای واحدهای صنفی یا تولیدی متخلف

نصب بنر و جریمه سنگین برای واحدهای صنفی یا تولیدی متخلف رحیمی، وزیر دادگستری: اگر واحد صنفی یا تولیدی تخلف یا گران فروشی کند قبل از صدور رای تابلو و بنر تخلف در مقابل آن واحد نصب خواهد شد. هیچکس اجازه ندارد قیمت‌ها را افزایش دهد و اگر سازمان حمایت تشخیص داد قیمت‌ها افزایش خواهد […]

نصب بنر و جریمه سنگین برای واحدهای صنفی یا تولیدی متخلف

رحیمی، وزیر دادگستری:

اگر واحد صنفی یا تولیدی تخلف یا گران فروشی کند قبل از صدور رای تابلو و بنر تخلف در مقابل آن واحد نصب خواهد شد.

هیچکس اجازه ندارد قیمت‌ها را افزایش دهد و اگر سازمان حمایت تشخیص داد قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

بر اساس مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.