رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی

اطلاعیه دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی روابط عمومی دیوان عالی کشور: ۱- در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، کاملاً براساس مقررات قانونی صورت گرفته است. ۲- مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که […]

اطلاعیه دیوان عالی کشور درباره پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی

روابط عمومی دیوان عالی کشور:
۱- در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، کاملاً براساس مقررات قانونی صورت گرفته است.

۲- مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع می‌شود.

۳- صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیأت قضایی صادر می‌شود.

۴- مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن رئیس شعبه بیست و نهم، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است./ایسنا