رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برکناری شهردار ناحیه متهم به خودزنی و صحنه‌سازی

برکناری شهردار ناحیه متهم به خودزنی و صحنه‌سازی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران که گفته می‌شد به علت فساد ستیزی قمه خورده است با روشن شدن موضوع و اعلام پزشکی قانونی مبنی بر خودزنی، از کار برکنار شد/ شرق

برکناری شهردار ناحیه متهم به خودزنی و صحنه‌سازی

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران که گفته می‌شد به علت فساد ستیزی قمه خورده است با روشن شدن موضوع و اعلام پزشکی قانونی مبنی بر خودزنی، از کار برکنار شد/ شرق