رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات خودرو آزاد شد

واردات خودرو آزاد شد وزیر صمت: کلیات طرح پیشنهادی واردات خودرو در هیئت‌وزیران تصویب شد. جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص‌ شده است.

واردات خودرو آزاد شد

وزیر صمت: کلیات طرح پیشنهادی واردات خودرو در هیئت‌وزیران تصویب شد. جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص‌ شده است.