رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه نماینده دیپلماتیک ایران را احضار کرد

فرانسه نماینده دیپلماتیک ایران را احضار کرد به‌دنبال بازداشت ۲ فرد اروپایی سازمان‌دهنده آشوب و بی‌نظمی در ایران، وزارت خارجه فرانسه نماینده دیپلماتیک ایران را احضار کرد.

فرانسه نماینده دیپلماتیک ایران را احضار کرد

به‌دنبال بازداشت ۲ فرد اروپایی سازمان‌دهنده آشوب و بی‌نظمی در ایران، وزارت خارجه فرانسه نماینده دیپلماتیک ایران را احضار کرد.


جدیدترین خبرها