رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟

چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟ ‏یاشار سلطانی (فعال رسانه‌ای) نوشت: مگر بدون تغییر قوانین فسادزای پولی/بانکی و رفع بروکراسی اداری، بدون مبارزه واقعی با فساد، بدون توجه به آمایش سرزمین، بدون اصلاح مدیریت حوزه آب ‌‌و منابع زیرزمینی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و… می‌توان جراحی موفق اقتصادی داشت؟ از جای […]

چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟

‏یاشار سلطانی (فعال رسانه‌ای) نوشت: مگر بدون تغییر قوانین فسادزای پولی/بانکی و رفع بروکراسی اداری، بدون مبارزه واقعی با فساد، بدون توجه به آمایش سرزمین، بدون اصلاح مدیریت حوزه آب ‌‌و منابع زیرزمینی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و… می‌توان جراحی موفق اقتصادی داشت؟

از جای بدی شروع کردید آقای رییس دولت!