رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۲ ساعته ساعت کاری نانوایی ها به تشخیص فرمانداران

افزایش ۲ ساعته ساعت کاری نانوایی ها به تشخیص فرمانداران منصوری، استاندار تهران: از فردا ساعت کاری نانوایی ها بنا به تشخیص فرمانداران ۲ ساعت افزایش خواهد یافت تا خدمت رسانی به صورت مداوم و جدی انجام شود. رئیس جمهور هم بر افزایش نیافتن قیمت نان تاکید دارد. فردا تمام فرمانداری ها تشکیل کارگروه آرد […]

افزایش ۲ ساعته ساعت کاری نانوایی ها به تشخیص فرمانداران

منصوری، استاندار تهران:

از فردا ساعت کاری نانوایی ها بنا به تشخیص فرمانداران ۲ ساعت افزایش خواهد یافت تا خدمت رسانی به صورت مداوم و جدی انجام شود.

رئیس جمهور هم بر افزایش نیافتن قیمت نان تاکید دارد. فردا تمام فرمانداری ها تشکیل کارگروه آرد و نان خواهند داد.

هر نانوایی که درخواست سهمیه آرد ارائه کرده باشد، در اختیارش قرار خواهد گرفت و فرمانداران باید این امر را بصورت حساب شده و با دقت انجام دهند.