رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر: باید این اطمینان را به مردم بدهیم که به قیمت‌ها مسلط هستیم

مخبر: باید این اطمینان را به مردم بدهیم که به قیمت‌ها مسلط هستیم معاون اول رئیس جمهوری: باید جریمه بازدارنده باشد. نمی‌توانیم بالا سر هر دکانی و هر فردی یک آدم بگذاریم که این کار را بکند. باید جریمه به شکلی باشد که برای متخلف صرف نکند. در دوره گذار به کمک مضاعف نیاز داریم. […]

مخبر: باید این اطمینان را به مردم بدهیم که به قیمت‌ها مسلط هستیم

معاون اول رئیس جمهوری:
باید جریمه بازدارنده باشد. نمی‌توانیم بالا سر هر دکانی و هر فردی یک آدم بگذاریم که این کار را بکند. باید جریمه به شکلی باشد که برای متخلف صرف نکند.

در دوره گذار به کمک مضاعف نیاز داریم.

ما این چند هفته را انتظار داریم تعزیرات عادی کار نکنند و دوستانمان جهادی باید کار کنند تا این آرامش را به مردم بدهند که ما در بازار حضور داریم و به قیمت‌ها مسلط هستیم.