رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟

چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟ افرادی که به هر دلیل، زیرمجموعه یارانه همسر خود قرار ندارند می‌توانند به‌صورت جداگانه ثبت‌نام کنند تا این موضوع در مرحله رسیدگی قرار گیرد. ثبت‌نام برای دریافت یارانه اینگونه است که ابتدا برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت‌نام خود، کد دستوری کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری و […]

چطور می‌توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟

افرادی که به هر دلیل، زیرمجموعه یارانه همسر خود قرار ندارند می‌توانند به‌صورت جداگانه ثبت‌نام کنند تا این موضوع در مرحله رسیدگی قرار گیرد.

ثبت‌نام برای دریافت یارانه اینگونه است که ابتدا برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت‌نام خود، کد دستوری کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه اقدام می‌کند.