رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مظفری: کمیته انضباطی درباره نتیجه تراکتور – پرسپولیس تصمیم می‌گیرد

مظفری: کمیته انضباطی درباره نتیجه تراکتور – پرسپولیس تصمیم می‌گیرد نوید مظفری، کارشناس داوری: ادامه پیدا کردن یا نیمه تمام ماندن این دیدار تصمیم داور است و این تصمیم داور بود که بازی برای مدتی متوقف شود. اخراج پاکدل و آقاجانپور درست بود چون باعث تحریک هواداران شد.

مظفری: کمیته انضباطی درباره نتیجه تراکتور – پرسپولیس تصمیم می‌گیرد

نوید مظفری، کارشناس داوری:

ادامه پیدا کردن یا نیمه تمام ماندن این دیدار تصمیم داور است و این تصمیم داور بود که بازی برای مدتی متوقف شود. اخراج پاکدل و آقاجانپور درست بود چون باعث تحریک هواداران شد.