رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش دو برابری تخت‌های ویژه کودکان در کشور

افزایش دو برابری تخت‌های ویژه کودکان در کشور معاون درمان وزارت بهداشت: در حال حاضر در کشور حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی و بیش از ۱۴ هزار تخت ICU داریم و از نظر PICU یاICU اطفال مشکل داشتیم که با همت دولت و وزارت بهداشت این تخت‌ها تقریبأ به دو برابر در حال افزایش است.

افزایش دو برابری تخت‌های ویژه کودکان در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت:

در حال حاضر در کشور حدود ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی و بیش از ۱۴ هزار تخت ICU داریم و از نظر PICU یاICU اطفال مشکل داشتیم که با همت دولت و وزارت بهداشت این تخت‌ها تقریبأ به دو برابر در حال افزایش است.