رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت پرداخت فیش عوارض ساختمانی تا پایان خرداد تمدید شد

مهلت پرداخت فیش عوارض ساختمانی تا پایان خرداد تمدید شد اعضای شورای شهر تهران با حداکثر آرا با پیشنهاد مهلت پرداخت فیش عوارض تا پایان خرداد ماه موافقت کردند همچنین پیشنهاد تمدید ۱۵ روزه فرصت در صورت صلاحدید شهردار نیز با اکثریت آرا تصویب شد.

مهلت پرداخت فیش عوارض ساختمانی تا پایان خرداد تمدید شد

اعضای شورای شهر تهران با حداکثر آرا با پیشنهاد مهلت پرداخت فیش عوارض تا پایان خرداد ماه موافقت کردند همچنین پیشنهاد تمدید ۱۵ روزه فرصت در صورت صلاحدید شهردار نیز با اکثریت آرا تصویب شد.