رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیاتی از اقدامات ۲ جاسوس فرانسوی‌

جزئیاتی از اقدامات ۲ جاسوس فرانسوی‌ منتظری، دادستان کل کشور: یک کشور اروپایی زن و مرد فرانسوی را زیرپوشش گردشگر وارد ایران می‌کند اما غافل از اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر آن‌ها سوارند و فعالیت‌های آن‌ها را رصد می‌کند. هدف ۲ جاسوس فرانسوی در ایران این بوده که به عناصر وابسته درون کشور بیاموزند […]

جزئیاتی از اقدامات ۲ جاسوس فرانسوی‌

منتظری، دادستان کل کشور:

یک کشور اروپایی زن و مرد فرانسوی را زیرپوشش گردشگر وارد ایران می‌کند اما غافل از اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر آن‌ها سوارند و فعالیت‌های آن‌ها را رصد می‌کند.

هدف ۲ جاسوس فرانسوی در ایران این بوده که به عناصر وابسته درون کشور بیاموزند که از شرایط کنونی چگونه استفاده کنند و مردم را به مبارزه و مخالفت با نظام به خیابان‌ها بکشانند.