رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار: بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری برای دریافت یارانه داده‌اند

وزیر کار: بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری برای دریافت یارانه داده‌اند عبدالملکی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری داده‌اند، گفت: دو گروه از افراد یارانه دریافت نکردند؛ یک گروه افرادی بودند که قبلاً هم یارانه نمی‌گرفتند. گروه دیگری که یارانه دریافت نکرده‌اند کسانی بودند که قبلاً یارانه می‌گرفتند، […]

وزیر کار: بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری برای دریافت یارانه داده‌اند

عبدالملکی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری داده‌اند، گفت: دو گروه از افراد یارانه دریافت نکردند؛ یک گروه افرادی بودند که قبلاً هم یارانه نمی‌گرفتند. گروه دیگری که یارانه دریافت نکرده‌اند کسانی بودند که قبلاً یارانه می‌گرفتند، اما چون در دهک دهم قرار داشتند این یارانه در اردیبهشت واریز نشده است.