رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیمی برای افزایش قیمت دارو نداریم

تصمیمی برای افزایش قیمت دارو نداریم عین اللهی، وزیر بهداشت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت دارو ندارد، کمیسیون ویژه قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، مرجع تعیین قیمت دارو‌ست و افزایش قیمت دارو خارج از این کمیسیون، تخلف است.

تصمیمی برای افزایش قیمت دارو نداریم

عین اللهی، وزیر بهداشت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت دارو ندارد، کمیسیون ویژه قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، مرجع تعیین قیمت دارو‌ست و افزایش قیمت دارو خارج از این کمیسیون، تخلف است.