رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمدهای نفتی لابد برای اشباح هزینه می‌شوند که مردم اثری از آنها نمی‌بینند!

درآمدهای نفتی لابد برای اشباح هزینه می‌شوند که مردم اثری از آنها نمی‌بینند! روزنامه کیهان نوشت: ایران از طرق مختلف مشغول فروش نفت خود است، با استفاده از سیستمی که رسانه‌های غربی به آن لقب ناوگان اشباح داده‌اند. درآمد حاصل از این فروش نیز با روش‌هایی خاص وارد کشور می‌شود! مصطفی تاج زاده (فعال سیاسی) […]

درآمدهای نفتی لابد برای اشباح هزینه می‌شوند که مردم اثری از آنها نمی‌بینند!

روزنامه کیهان نوشت: ایران از طرق مختلف مشغول فروش نفت خود است، با استفاده از سیستمی که رسانه‌های غربی به آن لقب ناوگان اشباح داده‌اند. درآمد حاصل از این فروش نیز با روش‌هایی خاص وارد کشور می‌شود!

مصطفی تاج زاده (فعال سیاسی) هم در واکنش به این خبر نوشت: درآمدها لابد برای اشباح هزینه می‌شوند که مردم اثری از آن‌ها در بهبود اوضاع خود نمی‌بینند!