رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنکور در زمان مقرر برگزار خواهد شد

کنکور در زمان مقرر برگزار خواهد شد زلفی گل، وزیر علوم: در دوران همه گیری کرونا بحث برگزاری کنکور با توجه به شرایط برنامه ریزی می شد. در حال حاضر که بحث حضوری شدن آموزش ها آغاز شده طبق همان برنامه کارشناسانه قبلی کنکور را برگزار خواهیم کرد. اگر زمان برگزاری کنکور تغییر پیدا کند […]

کنکور در زمان مقرر برگزار خواهد شد

زلفی گل، وزیر علوم:

در دوران همه گیری کرونا بحث برگزاری کنکور با توجه به شرایط برنامه ریزی می شد.

در حال حاضر که بحث حضوری شدن آموزش ها آغاز شده طبق همان برنامه کارشناسانه قبلی کنکور را برگزار خواهیم کرد.

اگر زمان برگزاری کنکور تغییر پیدا کند نظم و نظام آموزشی و آغاز سال تحصیلی به هم خواهد خورد و تمام سیستم آموزش عالی با مشکل مواجه خواهد شد.

موظف هستیم طبق زمان‌بندی کارشناسی کنکور را برگزار کنیم.