رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران و نروژ‌ یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی امضا کردند

ایران و نروژ‌ یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی امضا کردند در پایان دهمین دور رایزنی‌های سیاسی ایران و نروژ که به ریاست مشترک علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و «هنریک تونه» معاون وزیر خارجه نروژ برگزار شد، یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی بین ایران و نروژ به امضای طرفین رسید.

ایران و نروژ‌ یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی امضا کردند

در پایان دهمین دور رایزنی‌های سیاسی ایران و نروژ که به ریاست مشترک علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و «هنریک تونه» معاون وزیر خارجه نروژ برگزار شد، یادداشت تفاهم رایزنی‌های سیاسی بین ایران و نروژ به امضای طرفین رسید.