رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اضافه شدن سومین استان کشور به طرح هوشمندسازی یارانه آرد

اضافه شدن سومین استان کشور به طرح هوشمندسازی یارانه آرد خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی: ۲۴ میلیون و ۹۴۷ هزار قرص نان در شبکه جدید هوشمندسازی یارانه آرد به دو استان به صورت آزمایشی تخصیص پیدا کرده و فارس نیز استان سوم خواهد بود. طرح هوشمندسازی یارانه‌ها امکان ایجاد نظارت بر خط را فراهم […]

اضافه شدن سومین استان کشور به طرح هوشمندسازی یارانه آرد

خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

۲۴ میلیون و ۹۴۷ هزار قرص نان در شبکه جدید هوشمندسازی یارانه آرد به دو استان به صورت آزمایشی تخصیص پیدا کرده و فارس نیز استان سوم خواهد بود.

طرح هوشمندسازی یارانه‌ها امکان ایجاد نظارت بر خط را فراهم و از فرار‌ منابع کشور یا قاچاق جلوگیری می‌کند.