رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تورم در ترکیه از ۷۳ درصد عبور کرد

تورم در ترکیه از ۷۳ درصد عبور کرد مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که تورم در این کشور در ماه می با ۲.۹۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۹.۳۳ درصد رسید و نسبت به سال گذشته میلادی نیز تورم یکساله به ۷۳.۵ درصد رسیده است.

تورم در ترکیه از ۷۳ درصد عبور کرد

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد که تورم در این کشور در ماه می با ۲.۹۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۹.۳۳ درصد رسید و نسبت به سال گذشته میلادی نیز تورم یکساله به ۷۳.۵ درصد رسیده است.