رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: رهبری قدرتمندتر از رهبر ایران روی کره زمین وجود ندارد

علم‌الهدی: رهبری قدرتمندتر از رهبر ایران روی کره زمین وجود ندارد سید احمد علم‌الهدی: امروز سیاستمداران دنیا می‌گویند که روی کره زمین رهبری قدرتمندتر از رهبر ایران وجود ندارد، این موضوع به برکت این است که مقام معظم رهبری مسیر امام را ادامه دادند /ایسنا

علم‌الهدی: رهبری قدرتمندتر از رهبر ایران روی کره زمین وجود ندارد

سید احمد علم‌الهدی: امروز سیاستمداران دنیا می‌گویند که روی کره زمین رهبری قدرتمندتر از رهبر ایران وجود ندارد، این موضوع به برکت این است که مقام معظم رهبری مسیر امام را ادامه دادند /ایسنا